Saturday, July 9, 2011

Al Mawa'izd Al -Badi'ah Pengajaran Ke-4

Berkata Allah Ta'ala: Hai anak Adam ,barangsiapa berpagi-pagi padahal dukacita ia akan dunia nescaya tiadalah bertambah daripada Allah Ta'ala melainkan jauh dan tiada bertambah di dalam dunia melainkan penyakit dan tiada bertambah di dalam akhirat melainkan murka dan melazim oleh Allah Ta'ala akan hatinya dukacita yang tiada berkeputusan daripadanya selama-lamanya dan melazim oleh Allah Ta'ala akan hatinya dukacita yang tiada berkeputusan daripadanya selama-lamanya dan melazim oleh Allah Ta'ala akan hatinya bimbang yang tiada selesai daripadanya selama-lamanya dan akan papa yang tiada merasai kaya selamanya.

(Hai anak Adam) pada tiap-tiap hari kurang ia daripada umurmu dan engkau tiada tahu dan datang akan dikau pada tiap tiap hari rezekimu padahal engkau tiada memuji akan Daku ,maka tiada engkau padakan dengan yang sedikit dan tiada kenyang engkau dengan yang banyak.

(Hai anak Adam), tiada jua pada tiap-tiap hari melainkan datang akan dikau rezekimu daripada pihakKU dan tiada dariapada tiap -tiap malam melainkan mendatang akan Daku oleh malaikat daripada pihakmu dengan amal yang keji dan engkau makan dan rezekiKu padahal engkau derhaka akan Daku dan engkau minta daripada Aku,maka Aku perkenankan bagimu.

(Bermula) kebajikanKu kepadamu turun ia dan kejahatanmu kepadaKu naik ia,maka sebaik-baik Tuhan dan sebaik-baik yang menolong bagimu Aku dan sejahat jahat hamba itu engkau bagiKu dan engkau pinta daripadaKu,maka beri akan dikau dan Aku tutup atasmu akan suatu kejahatan kemudian daripada suatu kejahatan dan satu aib kemudian daripada satu aib.

Bermula Aku itu malu Aku daripadamu dan engkau itu tiada malu daripadaKu dan engkau lupa akan Daku dan engkau ingatkan akan yang lain daripadaKu dan engkau lupa akan Daku dan engkau ingatkan akan yang lain daripadaKu dan engkau takut akan manusia dan tiada engkau takutkan akan Daku dan engkau takut daripada marah manusia dan tiada engkau takutkan akan murkaKu.

Saturday, June 4, 2011

Al Mawa'izd Al Badi'ah Pengajaran Yang Ke-3

Berkata Allah Tabaraka wa Ta'ala: Hai anak Adam,padakan oleh kamu dengan yang sedikit supaya kayalah engkau dan tinggalkan olehmu dengki supaya senanglah hatimu dan jauhkan olehmu akan segala yang haram supaya ikhlaskan akan agama.


Dan barangsiapa meninggal ia akan mengumpat-umpat akan seseorang nescaya zahirlah kasih baginya,


Dan barangsiapa menjauhkan dirinya daripada segala manusia nescaya sejahteralah ia daripada fitnah mereka itu.


Dan barangsiapa sedikit perkataannya nescaya sempurnalah aqalnya.


Dan barangsiapa redha ia dengan barang yang sedikit,maka sungguh percaya ia akan Allah Ta'ala.


(Hai anak Adam) ,engkau kerjakan di dalam dunia seolah-olah engkau tiada mati selama-lamanya dan engkau himpunkan akan harta seolah-olah engkau kekal selama-lamanya.


Hai dunia ,dinding olehmu akan daku daripada orang yang loba akan dikau dan daripada orang yang menghendak kelebihan daripadamu dan jadikan olehmu akan dirimu manis pada mata segala orang yang menilik kepadamu dan segala orang yang gemar kepadamu.

Tuesday, May 10, 2011

Sebuah Kisah Daripada Rasulallah S.A.W (Ikhlas & Haramnya Riak)

Dikisahkan oleh Rasulallah S.A.W dalam sebuah hadis baginda daripada Abu Hurairah r.a berkata Rasulallah S.A.W bersabda Allah SWT berfirman:


Sesungguhnya golongan manusia yang pertama akan diadili pada hari kiamat kelak ialah


Pertama,
Orang yang mati syahid secara zahirnya .Orang tersebut dibicarakan lalu diperlihatkan kepadanya kenikmatan yang bakal diterimanya dan dia pun melihatnya.
Akan tetapi lalu dia ditanya : 'Apa yang telah engkau lakukan ?'
Dia menjawab : 'Aku telah berperang kerana Mu sehingga terbunuh syahid.' 
Allah berfirman yang bermaksud : 'Engkau berdusta.Yang sebenarnya engkau berperang dengan niat supaya engkau disebut sebagai pahlawan dan engkau telah pun mendapatkannya'
Seterusnya,Allah memerintahkan kepada malaikat agar orang tersebut diheret pada mukanya sehingga akhirnya dihumbankan ke dalam neraka.


Kedua,
Orang yang mempelajari ilmu islam dan mengajarkannya kepada orang lain dan selalu membaca al-Quran. Orang ini pun lalu dibicarakan lalu diperlihatkan kepadanya kenikmatan yang akan diterimanya dan dia pun melihatnya .
Akan tetapi lalu ditanya : 'Apa yang telah engkau lakukan?' 
Dia menjawab : 'Aku mempelajari ilmu Islam dan mengajarkannya kepada orang lain serta selalu membaca al-Quran kerana-Mu.' 
Allah berfirman yang bermaksud : 'Engkau berdusta.Yang sebenarnya engkau mempelajarinya supaya engkau dikatakan sebagai orang alim dan selalu membaca al-Quran supaya engkau disebut  qari (orang yang pakar dalam membaca al-Quran) dan engkau telah pun mendapatkan semua itu.' 
Lalu Allah memerintahkan (kepada malaikat) agar orang tersebut diheret pada mukanya sehingga akhirnya dia dicampakkan ke dalam neraka .


Ketiga,
Orang yang diberi kekayaan melimpah oleh Allah,yang digunakan untuk selalu bersedekah.Orang ini pun lalu dibicarakan ,lalu diperlihatkan kepadanya kenikmatan yang bakal diterimanya dan dia pun melihatnya.Akan tetapi, 
lalu dia ditanya : 'Apa yang telah engkau lakukan dengan hartamu ?'
Dia menjawab : 'Tiada satu kesempatan pun yang di dalamnya Engkau suka agar seseorang mengeluarkan sedekah padanya ,melainkan aku bersedekah di dalamnya kerana-Mu'
Allah berfirman: 'Engkau berdusta .Yang sebenarnya ,engkau mengeluarkan sedekah tersebut dengan niat agar engkau dikatakan sebagai seorang yang dermawan dan engkau telah pun mendapatkan gelaran itu.'
Seterusnya,Allah memerintahkan kepada malaikat agar orang tersebut diheret pada mukanya sehingga akhirnya dia dihumbankan ke dalam neraka."


(Riwayat Muslim no 1905)Monday, April 18, 2011

Al Mawa'izd Al Badi'ah (Pengajaran Ke 2)

Berkata Allah SWT : Aku naik saksi bagi diriKU bahawa tiada Tuhan melainkan Aku jua padahal esaKU tiada sekutu bagiKU dan bahawasanya Muhammad itu hambaKU dan RasulKU,dan barangsiapa tiada redha ia akan segala hukumKU dan tiada sabar ia atas segala bala'KU dan tiada syukur ia akan segala nikmatKU dan tiada memadai ia dengan pemberianKU,maka keluarkan oleh kamu daripada bumiKU dan langitKU,maka tuntut oleh kamu akan Tuhan yang lain daripada Aku.


Dan barangsiapa pagi pagi ia padahal ia dukacita akan dunia ,maka seolah olah ia marah akan Daku,


Dan barangsiapa mengadu ngadu ia akan kesakitan,maka sungguhnya mengadu ngadu akan Daku,


Dan barangsiapa masuk kepada orang kaya atau bertemu ia dengan dia,maka merendah ia akan dirinya baginya kerana kayanya nescaya hilanglah dua sulus (pertiga) agamanya.


Dan barangsiapa menampar ia akan mukanya atau kepalanya kerana kematian,maka seolah olah ia mengambil ia akan lembing membunuh ia akan Daku dengan dia.


Dan barangsiapa memecah ia akan kayu atas kubur mayat,maka seolah olah meruntuh ia akan KabahKu dengan tangannya.


Dan barangsiapa berkemeh(kencing) pada barang mana pintu yang masuk ia padanya nescaya memasuk ia akan dia oleh Allah Taala ke dalam neraka jahanam.


Dan barangsiapa tiada ada ia bertambah pada agamanya ,yakni tiada bertambah tekutnya akan Allah Taala ,maka iaitu di dalam kekurangan.


Dan barangsiapa ada ia di dalam kekurangan,maka mati itu terlebih baik baginya dan barangsiapa mengamal ia akan ilmu yang telah mengetahui ia nescaya memberi akan dia oleh Allah SWT akan ilmu yang tiada mengetahui ia ,dan barangsiapa panjang angan angannya nescaya tiada hasil dengan dia amalnya.

Friday, April 8, 2011

Al Mawa'izd Al Badi'ah (Segala Pengajaran Yang Indah Indah)Hai segala anak Adam lelaki dan perempuan.Percayakan oleh kamu akan segala pengajaran ini jangan engkau syak akan dia kerana segala pengajaran ini di ambil dari perkataan Allah SWT ,dan setengahnya diambil dari perkataan Rasulullah SAW,dan setengahnya ku ambil dari perkataan sahabat radhiayallahu'anhuma,dan setengahnya ku ambil dari auliya' Allah ra,dan setengahnya ku ambil dari ulama dan hukama yang amilin rahimahullah 'alaihim.

Asy-Syeikh Abdul Rauf Fanshuri Acheh

Pengajaran Pertama

Berkata Allah SWT, tercengang Aku bagi barangsiapa yang yakin ia akan mati,maka betapa suka ia.

(Dan) tercengang Aku barangsiapa yang yakin ia akan hisab yakni kira kira pada hari kiamat,maka betapa menghimpunkan ia akan harta.

(Dan) tercengang bagi barangsiapa yang yakin ia akan kubur,maka betapa tertawa-tawa ia dan ajaiblah Aku,yakni hairanlah Aku bagi barangsiapa yang yakin ia akan akhirat,maka betapa bersenang senang di dalam dunia.

(Dan) tercengang Aku bagi barangsiapa yang yakin ia akan fana dunia dan hilangnya betapa ia mengambil ketetapan ia di dalam dunia.

(Dan)tercenganglah Aku bagi orang yang alim ia dengan lidahnya dan jahil dengan hatinya.

(Dan)tercenganglah Aku bagi orang yang bimbang ia dengan keaiban manusia padahal lupa ia akan keaiban dirinya.

(Dan) tercenganglah Aku bagi barang yang bersuci ia dengan air pada zahir jua padahal ia tiada menyuci akan hatinya.

Dan tercenganglah Aku bagi orang yang mengetahui ia akan bahawasanya Allah Ta'ala itu Amat melihat kepadanya,maka betapa ia derhaka akan dia.

Dan tercenganglah Aku bagi orang yang mengetahui ia akan bahawasanya dirinya itu lagi akan mati padahal seorang dirinya dan masuk kubur ia padahal seorang dirinya,maka betapa berjinak jinak ia dengan segala manusia tiada Tuhan melainkan Allah padahal sebenarnya bermula Muhammad itu hambaKu dan RasulKu.